STRONA GŁÓWNA

 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
55 lat minęło
3 czerwca 2011r. – w sali lustrzanej damnickiego pałacu - odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 55-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Marynarza Polskiego w Damnicy. W uroczystości uczestniczyło bardzo wielu gości.
..więcej....
Zaproszenie na uroczysty jubileusz 55-lecia działalności OSW który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011r. o godz.10.30, oraz na piknik integracyjny, który odbędzie się 3 czerwca 2011r. o godz.16 w Lasku Północnym w Słupsku....sczegóły...
W piątek 20 maja 2011 roku w naszym Ośrodku odbyło się sympozjum pt. „Jak porozumiewać się z innymi?” zorganizowane przy współpracy z Akademią Pedagogiczną w Słupsku i Firmą HARPO Sp. z o.o. w Poznaniu.
Spotkanie to zainaugurowało obchody 55 - lecia działalności placówki. Ponadto celem organizacji spotkania było zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne i na ich problemy z komunikacją, a tym samym włączenie się do obchodów powiatowych obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej...więcej....

 

SYMPOZJUM z okazji 55-lecia działalności SOSW w Damnicy
"Jak porozumiewać się z innymi”
Damnica 20 maja 2011r.
..więcej....
Dni Otwarte Ośrodka oraz bezpłatne konsultacje
w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
organizowane w ramach obchodów 55 – lecia placówki..więcej....
„Calineczka”- rewia na lodzie
W dniu 24 marca 2011 roku uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy uczestniczyli w przedstawieniu pt: „Calineczka” w gdańskiej Hali Olivia.
..więcej....

 

Wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego zachęcamy do dokonywania wpłat, w tym do odliczenia 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych
DAJMY IM RADOŚĆ KRS: 0000 238 614
Bank: PKO S.A.IO/SŁUPSK
Konto: 81 1240 3770 1111 0010 0857 7011
z dopiskiem „wsparcie SOSW w Damnicy”
Dnia 15 lutego 2011r. uczniowie klasy Ib gimnazjum odwiedzili Komisariat Policji w Słupsku. Komendant komisariatu Krzysztof Straszak wtajemniczył nas jak funkcjonuje Policja.
Zapraszamy do obejrzenia naszych wspomnień z wycieczki.
wychowawca klasy

Mirosława Augustynowicz

III OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH
„Damnickie Betlejki”
pt. „A kto wie czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem”
Przegląd odbędzie się  13 stycznia 2011 r. 
..więcej....
Damnica, dn. 22 listopada 2010r.

INFORMACJA

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Marynarza Polskiego w Damnicy informuje, iż ogłoszony konkurs: „Koncepcja zagospodarowania parku przy pałacu – siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego
w Damnicy”, nie został rozstrzygnięty z powodu braku zgłoszeń.


Władysława Hanuszewicz
dyrektor SOSW w Damnicy
W tym roku młodzież z naszego Ośrodka pod opieką nauczycieli: Bożeny Kowalko i Alicji Bednarek, bierze udział w ogólnopolskiej akcji „POMÓŻMY KASZTANOWCOM” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia, Kancelarię Prezydenta i Lasy Państwowe.
czytaj więcej....

 

W dniu 19.05.2010, dzięki wsparciu oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Volumin, którą nawiązała socjoterapeuta Danuta Hinc, mieliśmy okazję gościć pisarza DANIELA ODIJA
czytaj więcej

 

Konfrontacji Kulturalnych`2010 pt.”….jestem zabłąkaną łódeczką wśród
raf"...
W Konfrontacjach Kulturalnych, które odbyły się 27 maja 2010r. wzięło udział 116 uczestników z 13 placówek z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. czytaj więcej....
12.05.2010 r. DZIEŃ OTWARY SOSW W DAMNICY. czytaj więcej....

Uroczystości wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”w SOSW w Damnicy w dn. 5 maja 2010 r. czytaj więcej....

 

W związku z licznymi prośbami, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Niepełnosprawnych "Dajmy im radość" przedłuża termin składania
wniosków o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pt."DAJE RADOŚĆ"
do dnia 23 kwietnia br. (piątek) do godz. 15.30.
Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w
Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, pok. 01.
Informacja o przesunięciu terminu znajdzie sie na stronach internetowych

Stowarzyszenia http://dajmyimradosc.eu/), SOSW w Damnicy  (www.oswdamnica.republika.pl,) oraz Starostwa
( http://www.powiat.slupsk.pl ) w dniu 20 kwietnia br.
sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych
"Dajmy im radość"
Władysława Hanuszewicz

19 kwietnia 2010 r.

 
 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego  w Damnicy ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupskiego  im. Słupska na opracowanie: „ KONCEPCJI  ZAGOSPODAROWANIA  PARKU  PRZY PAŁACU - SIEDZIBIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO  IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY”.czytaj więcej....

 

5 maja br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy zainaugurowane zostaną obchody Powiatowych Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. W Sali Lustrzanej  pałacu wręczone zostaną po raz drugi statuetki Starosty Słupskiego „Daję radość” osobom, stowarzyszeniom, firmom, instytucjom i organizacjom działającym aktywnie w powiecie słupskim na rzecz osób niepełnosprawnych. czytaj więcej....

 

 
W Ośrodku rozpoczęto realizację projektu pn. „Chcę i mogę żyć aktywnie!”, skierowanego do dzieci i młodzieży o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej.
Niniejsze przedsięwzięcie możliwe jest dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Promyk” z Damnicy, które otrzymało dotację ze środków publicznych pochodzących ze Starostwa Słupskiego.
Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć terapeutycznych, opartych na dogoterapii, rehabilitacji ruchowej i kontakcie ze sztuką.
Projekt ma celu wsparcie niepełnosprawnych wychowanków poprzez ogólną poprawę stanu psychofizycznego odpowiednio do ich dysfunkcji tak, aby dać im szansę na zmniejszenie izolacji w środowisku zewnętrznym, co w przyszłości może ograniczyć ich wykluczenie z życia społecznego.

Dzięki życzliwości Pana Stanisława Zbrzeźniaka (sponsor) oraz kierownictwa Parku Wodnego w Redzikowie zespół rewalidacyjno - wychowawczy nr 2 miał możliwość skorzystania z zajęć hydroterapii w parku wodnym. czytaj więcej....

 
W środę 31 marca, w ostatnim dniu zajęć przed świętami Wielkiej Nocy, w Sali lustrzanej naszego pałacu odbył się Poranek Wielkanocny dla wszystkich uczniów i pracowników Ośrodka. Podczas uroczystości, przygotowanej przez panie katechetki: Iwonę Mędrkiewicz i Mariolę Gozdowską, wzięli udział goście: ks. Jerzy z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w Główczycach oraz Robert Konofał - dyr.  Banku Zachodniego WBK I Oddz. w Słupsku i Magdalena Cholewińska - kierownik obsługi klientów.
Dnia 30.03.2010r., w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy odbył się wieczór kulinarny pt. „ Wielkanocny przysmak”.
czytaj więcej....
Wychowanki grupy I przygotowują się do nadejścia wiosny. Dziewczęta z dużym zaangażowaniem wykonują kolorowe, pracochłonne dekoracje wiosenne, wielkanocne, którymi udekorują swoją grupę.We wtorek 23 marca młodzież internacka, pod opieką pedagogów, przemaszerowała barwnym korowodem przez Damnicę. Wesoły korowód, transparenty, śpiew i muzyka towarzyszyły mieszkańcom Damnicy przez kilka godzin.czytaj więcej....
 
W dniach 15-17 marca 2010 w Ośrodku odbyły się rekolekcje wielkopostne.
czytaj więcej....

 

 

 
W dniu 4 marca br. 10-osobowa grupa uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy wyjechała na 10 dniowe warsztaty szkoleniowe do Ośrodku Centrum Charytatywno-Społecznego Caritas w Ustce/Lędowie.
Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Akademia Inicjatyw Społecznych-reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj więcej....

 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
( ROCZNIK 1993 I MŁODSI) CZERSK 03.03.2010
W TURNIEJ U BRAŁY UDZIAŁ REPREZENTACJE OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z: BARCIC, SŁUPSKA, CZERSKA, STAROGARDU GDAŃSKIEGO, MALBORKA, BYTOWA, CHOJNIC I DAMNICY.
REPREZENTACJA SOSW DAMNICA ZAJĘŁA W KOŃCOWEJ KLASYFIKACJI IV MIEJSCE.
SKŁAD DRUŻYNY ( na zdjęciu od lewej strony):
Bartłomiej Łaga, Szymon Łazowicki, Adrian Kasprowicz, Adrian Labuda, Robert Pogoda, Mateusz Mróz, Łukasz Kleina. Opiekun: Piotr Modzelewski.
powiększ....
10 lutego 2010r.-wyróżnienie Marty Wesołowskiej nagrodą rzeczową oraz Certyfikatem Rzecznika Praw Dziecka.

28 stycznia 2010r.-święto Babci i Dziadka

21 stycznia 2010 r. w internacie Ośrodka odbyło się I spotkanie integracyjne pt. Święto Rodziny-
PREZENTACJA-w pdf.

7 stycznia 2010r.- odbyło się  spotkanie świąteczno-noworoczne dla mieszkańców gminy Damnica oraz przyjaciół Ośrodka

Przetargi i ogłoszenia

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan