Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
Rodzice
Pomoc psychologiczno pedagogiczna
Język kaszubski
 
 
Dzieciom i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nasz Ośrodek zapewnia udział
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestniczą w nich osoby posiadające orzeczenie 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organizowane się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.  Udział  w tych zajęciach jest spełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
Zajęcia zespołowe odbywają się w grupach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć w oparciu
o indywidualny program opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela we współpracy
 z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Godzina zajęć trwa 60 minut.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.
Każdemu wychowankowi nauczyciele stwarzają szansę na sukces, by mógł osiągać poczucie sprawczości
(przy minimum wysiłku można osiągnąć maksymalny efekt).
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
W naszym Ośrodku zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są od 2006 roku
z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Władysławy Hanuszewicz. Na uznanie zasługuje bardzo wysoka frekwencja uczestników zajęć, zaangażowanie rodziców w proces rewalidacji swoich dzieci oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy przez prowadzących nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się w dużej, przestronnej sali, wyposażonej w siedziska Baffin, stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne peryferia, które zastępują mysz; suchy basen, kliny, sakwy, domek lustrzany i inne pomoce dydaktyczne uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków. 
 
Witamy nowego ucznia
W roku szkolnym 2021/2022 w poczet wychowanków naszego Ośrodka został przyjęty przemiły chłopiec o imieniu Wojtek. Uczestniczy w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w miejscu zamieszkania...  
...czytaj więcej...
 
„Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się świecie!"– Międzynarodowy Miesiąc AAC 2021
„Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się świecie!" to hasło tegorocznych obchodów miesiąca AAC. Wychowankowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych wraz z innymi uczniami naszego Ośrodka tak świętowali to bardzo ważne wydarzenie. 
...więcej...
 
Dzięki uprzejmości Pani Kasi Łuszczak z firmy Atabi, nasi uczniowie, absolwenci i nauczyciele mogli przetestować urządzenie o nazwie PCeye Mini, które umożliwia sterowanie komputerem za pomocą wzroku. Odpowiednie oprogramowania dostarczały testującym zadań, wywołując zmiany na monitorze wyłącznie za pomocą ruchu gałek ocznych. Eyetracker pozwala nie tylko przywrócić utraconą niezależność ale również pomocny jest w treningu funkcji wzrokowych.  ...więcej...
Rok Szkolny 2021/2022
 
W bieżącym roku szkolnym, uczestnicy obu zespołów również wzięli udział w Szkolnych Dniach Profilaktyki i Sportu. Tym razem pod hasłem Nie daj się wirusowi - jedz kiszonki, pij sok z kiszonego buraka!   ...czytaj więcej...
 
Technologia wspomagająca (AT) dla osób niemówiących.   ...czytaj więcej...
 
Indywidualizacja w pracy rewalidacyjno-wychowawczej.   ...czytaj więcej...
 
Wspólnie przełamując milczenie - Międzynarodowy Miesiąc AAC 2020
Razem przełamując milczenie - tak brzmi hasło tegorocznych obchodów miesiąca AAC, ogłoszone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ISAAC. My również celebrowaliśmy to święto, czego zwieńczeniem jest poniższy film.. 
...kliknij aby obejrzeć film...
Rok Szkolny 2020/2021
 
Świąteczne pierniki
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z wieloma obyczajami. Dla wielu przedświąteczną tradycją jest pieczenie ciasteczek. 
...czytaj więcej...
 
Międzynarodowy Miesiąc AAC  - Alternatywnej i Wspomagającej komunikacji
Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC, czyli alternatywnej i wspomagającej komunikacji, co oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. 
...czytaj więcej...
 
Projekt "Halliwick - terapia w wodzie"
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Promyk" z Damnicy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku, możliwa była realizacja projektu pn. "Halliwick - terapia w wodzie" skierowana do wychowanków zespołu rewalidacyjno-wychowawczego nr. 1. W zadaniu uczestniczyła również absolwentka naszej placówki.  ...czytaj więcej...
 
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się realizacja programu własnego nauczyciela prowadzącego drugi zespół rewalidacyjno - wychowawczy pt.: "Sensoplastyka – usprawnianie motoryki małej oraz stymulacja zmysłów poprzez zabawy masami plastycznymi".  ...czytaj więcej...
 
W bieżącym roku szkolnym 2018/19 Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 pod nadzorem Ewy Szada-Borzyszkowskiej oraz Aliny Filipek-Ziółkowskiej wspólnie z klasą IIIb pod nadzorem Magdaleny Panek będą organizowali zajęcia kulinarne. ...czytaj więcej...
 
W  roku szkolnym 2017/2018 kontynuowane są zajęcia integracji sensorycznej w 1 zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Wychowankowie rozwijają komunikację, motorykę dużą
i samodzielność. Stymulują bazowe systemy zmysłowe: układ przedsionkowy, dotykowy
i proprioceptywny.  ...czytaj więcej...
Rok Szkolny 2018/2019

<  1  2  3  >