Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
Rodzice
Pomoc psychologiczno pedagogiczna
Język kaszubski
 
 
KONCEPCJA HALLIWICK
Dnia 9 maja 2017 roku po raz kolejny już wychowankowie pierwszego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego oraz nasza absolwentka Joanna korzystały z nowoczesnej formy fizjoterapii, jaką jest Koncepcja Halliwick na terenie Parku Wodnego w Redzikowie. 
...czytaj więcej...
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
MATP Olimpiada Specjalna
Dnia 26 kwietnia 2017 roku w hali Sportowej Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego im. T. Gwiżdża, wzięliśmy udział w Pomorskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Słupsku. 
...czytaj więcej...
 
Już po raz drugi w tym roku szkolnym wychowankowie zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jeździli do Ośrodka Hipoterapii w Słupsku. Wychowankowie Zespołu nr 2 wspierani przez nauczyciela Magdaleną Linowska i panią Martą Wiśniewską uczestniczyli w 10 – dniowym turnusie rehabilitacyjnym prowadzonym przez Fundację dla dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja”, a organizowanym w Ośrodku Hipoterapii położonym w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 50.  ...czytaj więcej...
 
Oprogramowanie Sym Word
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się realizacja innowacji pedagogicznej pn.: "Komputerowe wspomaganie alternatywnej komunikacji językowej wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością za pomocą oprogramowania Sym Word" autorstwa Renaty Zmitrowicz. Objęte nią zostały dwie wychowanki w wieku 15 i 19 lat, które mimo braku mowy z powodzeniem posługują się alternatywnymi metodami komunikacji.  
...czytaj więcej...
 
Udział wychowanków w konkursach
Wychowankowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych mają możliwość udziału w konkursach prowadzonych na terenie placówki, jak i poza nią. Umożliwiają im to nie tylko nauczyciele, wspierając ich metodą Affolter, ale również najważniejsze dla nich osoby, czyli rodzice. 
...czytaj więcej...
 
Poranny Krąg
W roku szkolnym 2016/2017 kontynuowane są zajęcia integrujące wychowanków pierwszego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego z uczniami klasy V b SP podczas aktywizacji zmysłów w sposób charakterystyczny dla aktualnej pory roku (metoda Porannego Kręgu). 
...czytaj więcej...
Zajęcia kulinarne
Okazją do zorganizowania satysfakcjonujących kontaktów wychowanków pierwszego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego z uczniami klasy III b SPdP stały się wspólne zajęcia kulinarne, trwające od września 2016 roku w pracowni gospodarstwa domowego na terenie naszej placówki. Trzeba pamiętać, że w tych zajęciach nie chodzi o to, by wpoić dzieciom praktyczne wiadomości z zakresu gotowania. 
...czytaj więcej...
 
Dnia 10 czerwca 2016 roku odbyły sie zajęcia wodne na terenie Parku Wodnego w Redzikowie według koncepcji Halliwick. Uczestniczyli w nich wychowankowie pierwszego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego oraz nasza absolwentka Joanna z mamą. Zajęcia poprowadziły wykwalifikowane instruktorki, Joanna Molis i Małgorzata Michalska, na co dzień prowadzące zajęcia na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Machowinku.
Halliwick jest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych. Głównym celem tej metody jest nauczenie bezpiecznego
i swobodnego poruszania się i przebywania w wodzie, co osiąga się poprzez nauczenie kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie.    ...czytaj więcej...
 
 
Dzięki współpracy z Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Słupsku możliwy był udział wychowanków zespołów rewalidacyjno-wychowawczych w turnusie rehabilitacyjnym w dniach 14-23.03.2016 r. Ta niezwykle aktywna forma rehabilitacji cieszyła sie dużym uznaniem naszych podopiecznych, którzy codziennie korzystali z hipoterapii, kinezyterapii prowadzonej na zmianę z terapią czaszkowo-krzyżową,  z masażu, terapii w Sali Doświadczania Świata i w Sali Integracji Sensorycznej.  ...czytaj więcej...
 
 
Dnia 8 marca 2016 roku, dzieci realizujące zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odwiedziła pani Patrycja Nowak-Moszczyńska, dogoterapeutka/kynoterapeutka, przedstawicielka Fundacji Dogonić Świat w Studzienicach i jej czworonożna towarzyszka o imieniu Sara.
Przeprowadzone zajęcia miały na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami,           a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy, nad którą czuwała pani Patrycja, wychowankowie obu zespołów mieli okazję do ćwiczeń fizykoterapeutycznych, jak np. dawanie przysmaków na otwartej dłoni, odczuwając mokry język Sary, czy witanie się z psem, doświadczając jego szorstkiej łapy albo głaskanie go, które pozwoliło im poczuć dotyk ciepłej, gładkiej sierści. 
...czytaj więcej...
 
Dzięki współpracy z koleżanką Ewą Borowczyk, nauczycielem muzyki w naszym Ośrodku, w tym roku szkolnym, możliwe były dwa występy artystyczne z udziałem wychowanków zespołów rewalidacyjno-wychowawczych wraz z innymi uczniami.
Pierwszy z okazji 60-lecia naszej placówki, podczas którego wychowankowie wystukiwali rytm na instrumentach muzycznych, oryginalnej piosenki marynistycznej pt." Morze, moje morze", która porwała do śpiewu wszystkich zgromadzonych na sali.
Drugi występ uświetnił wieczór wigilijny, w blasku świec widzowie mieli okazję wysłuchać kolędy "Bóg narodzi się" w wykonaniu uczniów SPdP oraz gry na oryginalnym instrumentarium Orffa autorstwa naszej koleżanki Ewy przez wychowanków zespołów RW wraz ze swoimi nauczycielami.
...czytaj więcej...
 
W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowana jest realizacja własnego programu autorskiego, Renaty Zmitrowicz pn."Porozmawiajmy... program wspomagania kompetencji komunikacyjnych wychowanek z wieloraką niepełnosprawnością". Skierowany jest do trzech wychowanek z wieloraką niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu głębokim, które są uczestniczkami zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy.   ...czytaj więcej...

1  2  3 >