W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowane są zajęcia integracji sensorycznej w 1 zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Wychowankowie rozwijają komunikację, motorykę dużą i samodzielność. Stymulują bazowe systemy zmysłowe: układ przedsionkowy, dotykowy i proprioceptywny.
 
Piotr samodzielnie pokonuje schody rehabilitacyjne i tor do nauki chodzenia, utrzymuje równowagę na trampolinie i piłce gimnastycznej, potrafi ćwiczyć w hamaku.

Natalia podczas stymulacji przedsionkowej wykorzystuje symbole AAC wspomagające proces porozumiewania się.

Wiktoria stymuluje układ przedsionkowo – czuciowy na platformie terapeutycznej.

Zajęcia wzbogacane są stymulacją węchową i słuchową poprzez olejki zapachowe i muzykę relaksacyjną.

Grażyna Gazicka