Ze względu na zróżnicowane potrzeby i umiejętności wychowanków 2 zespołu niezbędne jest indywidualne podejście i specjalne, jednostkowo dobrane metody pracy.
 
Mateusz wymaga stałego angażowania w różne aktywności i tu bardzo pomocny okazał się plan aktywności, który uczy chłopca samodzielności
i planowania. Weronika z kolei protestuje przeciwko zadaniom kierowanym przez nauczyciela i dąży do aktywności własnej. W tej sytuacji sprawdziły się stacje zadań, które zachęcają dziewczynkę do bycia aktywną, umożliwiają jej pracę własną i zapobiegają zarazem zachowaniom trudnym.
 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, którego bohaterami są wspomniani uczestnicy zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Film:

https://www.canva.com/design/DAEWVAwVdDI/S4epoSf4_4Qmuon7wuPavA/watch?utm_content=
DAEWVAwVdDI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Renata