Technologia wspomagająca (AT) to każda rzecz, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchową same mogą radzić sobie z czynnościami,
w których zwykle potrzebują pomocy innych osób. Dzięki takim urządzeniom jak: komunikator będący protezą mowy, switch zastępujący standardową mysz do obsługi komputera, oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające komunikację dzięki syntezie odczytującej wiadomość, dziewczyny z zespołu 1 mogą rozwiązywać zagadki, opowiadać o różnych wydarzeniach, czytać, słuchać odgłosów, piosenek i zdobywać nowe wiadomości.
 
https://www.canva.com/design/DAEXUfbUkH0/cGzfZSDIKjQp8RQ2Awm7OA/view?utm_content=DAEXUfbUkH0&
utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
 

Renata