Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 
W naszym Ośrodku zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są od 2006 roku z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Władysławy Hanuszewicz. Na uznanie zasługuje bardzo wysoka frekwencja uczestników zajęć, zaangażowanie rodziców w proces rewalidacji swoich dzieci oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy przez prowadzących nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się w dużej, przestronnej sali, wyposażonej w siedziska Baffin, stanowisko komputerowe wyposażone
w specjalistyczne peryferia, które zastępują mysz; suchy basen, kliny, sakwy, domek lustrzany i inne pomoce dydaktyczne uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków. Ze względu na poważne zaburzenia mowy naszych podopiecznych umożliwiamy im użycie głosu poprzez wykorzystywanie urządzeń emitujących wypowiedzi. Ponadto wychowankowie mają okazje do wielu satysfakcjonujących kontaktów
z innymi uczniami placówki, podczas wspólnych zajęć, uroczystości szkolnych czy wycieczek. Podczas zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dbamy również o odpowiednie pozycjonowanie dzieci, co pozwala im na maksymalne wykorzystanie możliwości ruchowych i daje ogromne poczucie sprawstwa. Nauczyciele każdego dnia stwarzają sytuacje, w których wychowankowie odnoszą sukcesy. Możliwe jest to dzięki przestrzeganiu zasady, zgodnie z którą treścią nauczania jest komunikacja o rzeczach, czynnościach i zdarzeniach, których dana osoba jest świadoma i na których temat chce porozumiewać się z innymi. Poprzez odpowiednie zabiegi rewalidacyjne przybliżamy dzieciom otaczający ich świat, a miła, pogodna atmosfera podczas zajęć jest okazją do wspólnego przeżywania radości.
 
Interesujemy sie swoimi absolwentami, którzy nie dają nam o sobie zapomnieć. Miło jest nam, gdy odwiedza nas jedna z wychowanek, uczestnicząc w zajęciach na terenie placówki, jak i poza nią.
 
Cieszy nas to, iż w ostatnich latach w Polsce obserwuje się postępującą normalizację warunków życia, integrację społeczną, rehabilitację oraz edukację osób z głębokim upośledzeniem.
 
Opracowała: Renata Zmitrowicz
 

DSC04474 DSC04558 DSC04560 DSC04654 DSC04698

 DSC04705 DSC04954 DSC05674 DSC05676 DSC05737 DSC05753 DSC05754 DSC05756 DSC05757 DSC05759

jQuery Ajax Image by VisualLightBox.com v3.1