19 października 2022 roku zorganizowaliśmy kolejną III edycję Biegu Przełajowego „Pod Dębem”. Podobnie jak w latach poprzednim celem imprezy była integracja młodzieży poprzez wspólne bieganie. Liczył się udział, miejsce na mecie było mniej istotne. W imprezie uczestniczyło 33 zawodników podzielonych na cztery grupy sprawnościowe. Podobnie jak w latach poprzednich zaprosiliśmy biegaczy z zaprzyjaźnionego
ośrodka w Lęborku. Cel zawodów tradycyjnie został osiągnięty – każdy ukończył bieg, mimo iż dystans 1500 metrów wymagał sporego wysiłku.
W tej edycji również wzbogaciliśmy system nagród. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, każdej szkole wręczono puchar za udział w imprezie.
Dodatkowo wręczono dwie nagrody indywidualne:
• dla najlepszego zawodnika - zwyciężyła w tej kategorii Nikola Siwiec z Damnicy
• dla najmłodszego uczestnika imprezy- tu okazało się, że zwycięzcą został Igor Bikowski z Lęborka.
 
Na zakończenie zawodów wszyscy zawodnicy i opiekunowie dzielili się wrażeniami przy słodkim poczęstunku w sali lustrzanej naszej szkoły.
W organizację imprezy zaangażowali się nauczyciele z SOSW Damnica – Dorota Szpak, Joanna Lubiniecka, Piotr Modzelewski. Opiekunem drużyny
z Lęborka była pani Małgorzata Kurszewska. Słowa uznania należą się też pani Marcie Wiśniewskiej i Dorocie Szpak za prowadzenie podczas biegu Mateusza Kondracika. Poczęstunek sponsorowany był przez Stowarzyszenie ABI działające przy SOSW Damnica.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 lightbox image gallery scriptby VisualLightBox.com v6.1