Ogłoszenie o konieczności zapoznanie się z przepisami Polskiego Ładu- ulgi i zmiany w podatkach od roku 2022
 
Ogłoszenie dla nauczyciela dotyczące zadań podczas pracy zdalnej w okresie od 22.11.2021r do 26.11.2021r.
 
Uwaga
 

 

.
 

1.Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy  (plik pdf)

2.Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy  (plik pdf)

3.Wewnątrzszkolne zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy(pdf)

4.Plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Marynarza Polskiego w Damnicy na rok szkolny 2022/2023
           
-Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 (plik pdf)
 
-Przydział zadań statutowych na rok szkolny 2022/2023  (plik pdf)
 
-Kalendarz uroczystości i imprez edukacyjno-wychowawczych w roku szk. 2022/2023  (plik pdf)

5.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Damnicy na rok szkolny 2021/2022

6.Program Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.Marynarza Polskiego w Damnicy
na okres 2016 –2021 r (plik pdf)