Prezentacja OSW

Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2015/2016
Dokumentacja
Damnica
Ośrodek
Szkoły
Internat
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Pałac
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze OSW
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
 
 
Dzień Świadomości Autyzmu 2016 - II edycja

W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu przypadającego na dzień 2 kwietnia Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” zorganizował po raz drugi bezpłatne warsztaty szkoleniowe i konsultacje pt. „Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu”. W tym roku do grona organizatorów dołączył ODN w Słupsku. Koordynacją przedsięwzięcia, podobnie jak w roku ubiegłym, zajęły się Bogumiła Godszling i Katarzyna Iwanik-Syrek. Ponadto jako Ośrodek dołączyliśmy do ogólnopolskich akcji organizowanych przez Fundację „Jaś i Małgosia” oraz Poradnik Autystyczny, którym patronował Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.
Nasze warsztaty odbyły się w sobotę 2 kwietnia 2016 roku w Słupsku w godzinach 9.30-14.30
w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” przy ul. Niedziałkowskiego
6 (SCOPiES).   ...czytaj więcej..
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Sukces na skalę kraju naszej nauczycielki - pani Bożeny Szycko
22 lutego 2016 r. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie Bożena Szycko nauczyciel
i wychowawca klasowy w szkole podstawowej w damnickim Ośrodku odebrała nagrodę główną I edycji konkursu „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak.
Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a zorganizowany został przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem objęła Polska the Times.
Głównym celem konkursu była promocja różnych form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim - mediacji jako metody pracy nauczycieli. Pani Bożena w pracy konkursowej opisała swoją codzienną pracę z uczniami klasy VIc SP.
Podczas ferii na uroczystej gali w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka - Pan Marek Michalak wręczył naszej laureatce nagrodę główną, w ramach której nauczycielka otrzymała 1100 zł na wydatki związane z rozwojem osobistym, w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Ponadto przyznano Jej także indywidualny cykl sesji couchingowych, na których będzie mogła poznawać własne talenty i nieodkryte możliwości pedagogiczne, a wszystko to z korzyścią dla naszych wychowanków
i ich rodziców.
Wielkie gratulacje, Pani Bożeno oraz życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji wychowawczej
i terapeutycznej.

Opracowanie: M. Sawicka-Glinka we współpracy z B. Szycko
 
 
Damnickie Betlejki 2016, czyli Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych
Po raz kolejny w naszym Ośrodku mogliśmy przeżyć niezwykłą przygodę. W dniu 14 stycznia br. odbył
się V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH Damnickie Betlejki 2016, jak zawsze pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego – Zdzisława Kołodziejskiego. W tym roku było
to szczególne wydarzenie kulturalne, ponieważ nasza placówka obchodzi rocznicę 60- lecia działalności. Przegląd twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną odbywa się cyklicznie co dwa lata, począwszy od 2000 r. Początkowo Damnickie Betlejki miały zasięg wojewódzki,
z czasem przybrały charakter ogólnopolski.
Celem przeglądu jest podtrzymywanie staropolskich zwyczajów oraz promocja niepełnosprawnych artystów. Dla uczestników jest to niezwykła okazja do pochwalenia się swoimi talentami aktorskimi, wokalnymi bądź tanecznymi.
W tym roku Damnickie Betlejki przebiegały po hasłem „Nadziei blask aż po nieba kres...”. Jest to fragment utworu pt.” Bóg narodzi się”, będącego również piosenką przewodnią tegorocznego przeglądu. Swoją obecnością zaszczyciło nas dziewięć zespołów. Grupy artystów przyjechały z całego Pomorza i wraz
z zespołem gospodarzy zaprezentowały swoje umiejętności, dostarczając sporą dawkę emocji i przeżyć duchowych. ...czytaj więcej..
 

<  1  2  3  4  5  >