Prezentacja OSW

Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2015/2016
Dokumentacja
Damnica
Ośrodek
Szkoły
Internat
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Pałac
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze OSW
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
 
 
W dniach 17 – 20.05.2016 r. w naszym Ośrodku już po raz ósmy odbędą się Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Warto żyć zdrowo”. Jest to to program edukacyjno-profilaktyczny obejmujący szereg działań promujących zdrowy styl życia wśród naszych uczniów, nauczycieli i rodziców. Realizowany będzie poprzez spotkania edukacyjne, warsztaty kulinarne i profilaktyczne, konkursy tematyczne, plastyczne i sportowe, akcje teatralne, kalambury i quiz wiedzy o zdrowiu, zajęcia rekreacyjne i sportowe w terenie.

Dotyczyć będą zdrowego i racjonalnego odżywiania, zwiększenia aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, promowania higieny psychicznej i profilaktyki niewłaściwych zachowań.

Poprzez promowanie wartości zdrowego stylu życia chcemy zapobiegać zachowaniom niosącym ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia młodego człowieka oraz środowiska, w którym się wychowuje. Projekt oprócz upowszechnienia zdrowego stylu życia ma pobudzić do refleksji nad odpowiedzialnością za własne zdrowie oraz uwrażliwić dzieci i młodzież na wartości związane ze zdrowiem człowieka.
  ...program zajęć...
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Nasza szkoła odebrała certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”

Nasz Ośrodek w okresie od 2.10.2015 r. do 29.03.2016 r. brał udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie (organizacja pożytku publicznego) oraz Komitet Honorowy w Warszawie.
5 maja 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy otrzymał tytuł i certyfikat „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń +”. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszych szkół (SP, G, SPdP) i efekt codziennej, ciężkiej pracy w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.  
...czytaj więcej..
 
 
MISTRZOSTWA EUROPY W WARCABACH 100 -POLOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIŃSK (BIAŁORUŚ) 1.05. – 07.05.2016 r.

Reprezentanci Polski - uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy w tegorocznych Mistrzostwach Europy w Warcabach na Białorusi odnieśli wielki sukces.
Wrócili do kraju z dwoma medalami w kategorii spesholimpik. Srebro wywalczył uczeń kl. III gimnazjum - Damian Kirko, brązowy medal zdobył Adam Czub uczeń kl. I szkoły przysposabiającej do pracy. Natomiast trzeci zawodnik ze SOSW w Damnicy - Piotr Biłyk, który potyczki warcabowe zakończył na czwartym miejscu. Opiekunami reprezentacji byli dwaj nauczyciele: Piotr Modzelewski (wuefista) oraz Sergiej Kaptsiuh (anglista).
W Mistrzostwach w sumie wzięło udział 22 zawodników i 10 zawodniczek z różnymi niepełnosprawnościami. Byli to reprezentanci Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii.
Wygrana Damiana i Adama oznacza kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Warcabach , które odbędą     się jeszcze w tym roku pod koniec sierpnia w Bułgarii.
Cieszymy się ogromnie i składamy gratulacje, a w środę wszyscy razem będziemy oglądać nagrania        i zdjęcia z tego wielkiego wydarzenia.    

Opracowanie: opiekunowie reprezentacji
Mirosława Sawicka-Glinka
...więcej...
 
Wycieczka do Szkółki leśnej

W dniu 25.04.2016r. odbyła się wycieczka grup wychowawczych do szkółki leśnej w Rębowie. Celem wycieczki było poznanie pracy leśniczego w szkółce leśnej oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnorodności gatunków drzew występujących w polskich lasach.
Po dotarciu na miejsce bardzo serdecznie przywitał nas leśniczy - „gospodarz” szkółki leśnej. Wychowankowie dowiedzieli się, że las nie sieje się sam i w związku z tym potrzebuje pomocy człowieka.
Pan leśniczy Adam Nowak wytłumaczył nam po co i w jaki sposób sadzi się las.   
...czytaj więcej...
 
Dzień Ziemi

Dwudziestego pierwszego kwietnia bieżącego roku odbyła się akcja ekologiczna z okazji „Dnia Ziemi”. Organizatorami akcji byli wychowawcy grupy pierwszej. W zajęciach brały udział wszystkie grupy wychowawcze.  
...czytaj więcej...
 
 
I Pomorski Turniej Gier Planszowych

W dniu 14.04.2016r. Patrycja, Damian i Piotr - wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy pod opieką wychowawczyni Edyty Berbeckiej wyjechali reprezentować naszą placówkę na I Pomorskim Turnieju Gier Planszowych w Tczewie.
Czas spędzony podczas turnieju był okazją do nawiązania nowych przyjaźni, uczył zdolności i umiejętności myślenia twórczego, a także rozwijał umiejętności przestrzegania zasad, reguł, a także gry „fair – play”. Każda rozgrywka dostarczała uczestnikom wielu emocji.  
...czytaj więcej...
 

<  1  2  3  4  5  >