Aktualności

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2015/2016

Prezentacja OSW

Dokumentacja
Damnica
Ośrodek
Szkoły
Internat
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Pałac
Publikacje/Innowacje
Ciekawe strony
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze OSW
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
 

 

 
 
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
 
Napisz...
sekretariat:
 
Dyrektor Maria Janusz

 
W związku z Dniem Edukacji Narodowej - wszystkim nauczycielom
i pracownikom Ośrodka -najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

                                                  
        
                                                
                                      
   

1  2  3  4  5  >