Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze OSW
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
Rodzice
Pomoc psychologiczno pedagogiczna
Język kaszubski
 
 
 
Poradnik kształcenia na odległość dla Rodziców i Uczniów  Szkoły Podstawowej w SOSW w Damnicy
 
Poradnik dla Rodziców dotyczący realizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)
i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (RW) na odległość w SOSW w DamnicyPoradnik kształcenia na odległość dla Rodziców i Uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
Dyrektor
Małgorzata Hajko
mhajkoosw@wp.pl

Teledysk:"Zrób w sercu miejsce
na cud"-Kapela z Gminy Damnica
 
Teledysk:"Nasze podwórko"
-Kapela z Gminy Damnica

 

 
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki.

Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

                                                                 Z wyrazami szacunku
                                                                  Dariusz Piontkowski
                                                                   Minister Edukacji Narodowej
...Wszystkie załączniki...
 
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

W związku z nowymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej w okresie ograniczenia czasowego funkcjonowania szkół w terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. w SOSW w Damnicy prowadzone będzie kształcenie na odległość z wykorzystaniem dostępnych metod i środków komunikacji.
W tym trudnym okresie jesteśmy do Waszej dyspozycji.
...Zasady zdalnej szkoły...
 
W związku z brakiem możliwości udzielania bezpośredniej pomocy naszym uczniom i ich rodzicom, pedagog i psycholog Ośrodka są gotowe do udzielania wsparcia on-line wszystkim potrzebującym. Proponujemy kontakt poprzez nasze skrzynki e-mail lub telefoniczny po zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły.

Pedagog: oswpedagog@wp.pl Katarzyna Iwanik-Syrek
 Psycholog: syllva@poczta.onet.pl Sylwia Wierzchowska
 
UWAGA! Od 16.03.2020 r. do odwołania dostęp do SOSW w Damnicy będzie ograniczony! Sprawy pilne, wymagające obecności w Placówce, będą załatwiane tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.
Wszelkie pisma kierowane do placówki proszę przekazywać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Adres e-mail do SOSW w Damnicy: oswdamnica@wp.pl ; mhajkoosw@wp.pl,
telefon: 59 811 30 69; 501 333 969.
 
Informacja Dyrektora SOSW w Damnicy
w związku z komunikatem MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
Drogi Rodzicu
W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach, i placówkach oświatowych została zawarta informacja, że zawieszenie zajęć w terminie od 12 marca do 25 marca 2020r. nie dotyczy przedszkoli, szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

                                                                     
 Z wyrazami szacunku
                                                                                         Dyrektor SOSW
Informacje w sprawie zagrożenia koronawirusem
...więcej...
 
KONKURS PLASTYCZNY
„Zostań w domu i pokaż co potrafisz”
DBAM O ZDROWIE – MYJĘ RĘCE

Walka z koronawirusem trwa! I tak trzeba, żeby się powiodła i żebyście mogli bezpiecznie wrócić do szkoły. Co można robić w tym czasie?
Na przykład wygrać nagrodę w konkursie plastycznym!!!
Podejmij wyzwanie i pokaż swój talent! Poproś mamę, tatę lub rodzeństwo o pomoc!
...więcej o konkursie...
 
Zapraszamy do udziału w konkursie „Piękny uśmiech mam, bo o zęby dbam”
 
< 1  2 >