PROGRAM WŁASNY-"INTEGRACJA WAŻNA SPRAWA! SPORT, NAUKA I ZABAWA"
PROGRAM INTEGRACYJNYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCHZ WYKORZYSTANIEM METOD AAC
(opracowanie i realizacja: Alina Filipek-Ziółkowska, Magdalena Panek )
                                            
                        plik pdf                              
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA -"KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ WYCHOWANKÓW Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SYM WORD"
(autorka innowacji: Renata Zmitrowicz)

plik (pdf)     

 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA-"POBUDZENIE SIŁ WITALNYCH ORGANIZMU POPRZEZ KONTAKT Z DRZEWAMI"
ELEMENTY SYLWOTERAPII W PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ.(sprawozdanie)
(opracowanie-Małgorzata Michalska, Joanna Molis)
                                                                plik (pdf)    
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA-"ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ TECHNOLOGII WE WSPOMAGANIU PROCESU KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ WYCHOWANKÓW Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ(informacje,zdjęcia)
(opracowanie-Renata Zmitrowicz)
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA-"ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ TECHNOLOGII WE WSPOMAGANIU PROCESU KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ WYCHOWANKÓW Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ(sprawozdanie)
(opracowanie-Renata Zmitrowicz)
      plik (pdf)    
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA-"METODA CHROMOTERAPII STYMULACJA ZMYSŁÓW POPRZEZ BARWĘ"(sprawozdanie)
(opracowanie-Katarzyna Iwanik-Syrek, Ewa Muroń)
                  
       plik (pdf)    
                                
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH DO WYKORZYSTANIA NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ OŚRODKÓW PRACY PRZEZ NAUCZYCIELA SZKOŁY SPECJALNEJ
(opracowała-Dorota Gudebska)
 
                           plik do pobrania (pdf)      
                                                                 (winrar)
ZAJĘCIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
(opracowała-Iwona Mędrkiewicz)
 
                            plik do pobrania (pdf)      
                                                                (winrar)
CHARAKTERYSTYKA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA I JEGO FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU KLASY SZKOLNEJ
(opracowała-Dorota Gudebska)
 
                           plik do pobrania (pdf)      
                                                                (winrar)
METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE W PRACY Z DZIEĆMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO
(opracowała-Dorota Gudebska)
 
                               plik do pobrania (pdf)      
                                                                    (winrar)
STYMULOWANIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  METODĄ  BABY-TALK
(opracowała-Ewa Muroń)
 
                               plik do pobrania (pdf)      
                                                                     (winrar)
MOŻLIWOŚCI  USPRAWNIANIA  DZIECI  Z  MÓZGOWYM  PORAŻENIEM  DZIECIĘCYM
(opracowała-Ewa Muroń)
 
                               plik do pobrania (pdf)      
                                                                       (winrar)
METODA  FELICE  AFFOLTER  JAKO  JEDNA  Z  FORM  PRACY  Z   DZIEĆMI  Z  GŁĘBOKĄ  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  UMYSŁOWĄ
(opracowała-Ewa Muroń)
 
                                plik do pobrania (pdf)      
                                                                     (winrar)
FUNKCJE DYDAKTYCZNE ROŚLIN DONICZKOWYCH W PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
(opracowała-Alicja Bednarek)
 
                               plik do pobrania (pdf)      
                                                            (winrar)